• Category : Услуги

 

 

  • РЕСТАВРАЦИЯ
    Реставрационният подход е разграничаване на автентичността на даден обект от стройтелните намеси настъпили в процеса на експлоатация. Целта е да се възроди оригиналната концепция на обекта, неговия изначален дух и усещане за времето на създаването му, чрез използване на оригиналните строителни технологии и материали.
  • АДАПТАЦИЯ
    Адаптационният подход отчита културно историческата даденост, реставрира и адаптира към изискванията на съвремието създавайки нова функция и концепция за експлоатация.
  • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
    Използване на автентични строителни методи и технологии за създаване на нови архитектурни концепции пресъздаващи и асоцииращи миналото.