• Category : Услуги

 

 

Интериорното проектиране е цялостен детайлен подход към дадено пространство съобразен с функционалните и индивидуални изисквания на клиента.Всяко решение е характерно и строго специфично за конкретната задача. Тя трябва да има ясна цел и да предава желаното послание.

Интериорният проект се състои от следните етапи:

  • Изготвяне на подробно задание и анализ на нуждите и целите.
  • Функционално зониране и планиране на пространството.
  • Изготвяне на обща интериорна концепция.
  • Спесифициране на текстури, материали и цветове
  • Техническа документация по отделните части – Арх., Констр., Ел., ВиК, ОВИ
  • Работни детайли за изпълнение на обекта.
  • Производствени детайли за изработка на обзавеждането.
  • Количествени сметки и спецификация на материалите.
  • Авторски надзор по време на изпълнение.