• Category : Услуги

 

 

Създаване на:

  • 3D параметрично-информационен модел пресъздаващ всичките физични характеристики на обекта и тяхното взаимоотношения с реалната околна среда, в която ще бъде ситуиран. Съдържа информация за изграждането, управлението и експлоатацията на обекта във времето както и консумативите, които изисква за функционирането си.
  • 4D модел пресъздаващ поетапното развитие на строителния процес във времето.
  • 5D модел пресъздаващ стойностните характеристики на отделните материали и тяхното влагане във времето на строителството.
  •  6D модел – мониторинг на строителния обект по време на целия му експлоатационен цикъл.

Този подход позволява висока прецизност в проектанския процес, което неизменно води до рационално, икономически целесъобразно и екологично използване на ресурсите.