• Category : Услуги

 

 

Архитектурната дейност синтезира широк спектър от функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии, функции и обеми.

Видове сгради по предназначение:

 • Обществени и административни
 • Култови и религиозни
 • Жилищни и вилни
 • Промишлени и аграрни
 •  Производствени и складови
 • Здравни и научни сгради и комплекси

Фази на инвестиционното проектиране:

 • Предварителни обемно-устройствени и интериорни проучвания
 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Количествени сметки и тръжни книжа