• Телесфор – Спортно възстановителен комплекс
  • Категория : Обществени
  • Локация : гр.Вършец,България
  • Площ : 25 000м2
  • Година : 2017