Мултифункционална сграда „Криома“

SHARE PROJECT
Мултифункционална сграда "Криома"

Категория : Обществени , Смесено предназначение
Локация : гр.София,България
Площ : 10 000м2
Година : 2012