SHARE PROJECT
  • Категория :
  • Локация :
  • Площ :
  • Година :
  • VISUALIZATION :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • Шато \"Слатина\" :
Жилищна сграда с офиси "Балтика"

Категория :Жилищни,Обществени
Локация : ул."Овче поле" 125, гр.София
Площ : 9500 м2
Година : 2019

situacia bal